dimarts, 18 de març del 2008

CANALS DE L'ORDIGUER I AMAGADA A LA SERRA DEL CADÍ

Be, doncs pose unes fotos de les canals que vam fer el cap de setmana del 15 i 16
de març. Aquesta priemra és de la canal Amagada. Una altra foto de la canal amagada.
La sortida de la Sàbat, amb una mica de cornisa i molt de pati.

El poble d'Estana de cami al Prat de Cadí.

El primer ressaltet de la canal de l'Ordiguer.
Es pot pasar per l'esquerra, facilment, o per la dreta.

Esperant a una companya a la sortida de l'ultim ressalt de l'Ordiguer.
Al Prat de Cadí, amb Narhinan, a qui trovàrem buscant un camí perdut.
Salut!!!